Pregatirea fisierelor

Lucrările predate pentru tipar pe suport informatic sunt acceptate în formatele PDF sau TIF, pentru executarea montajului direct pe calculator. Fişierele (.)TIF trebuie sa aibă minimum 300dpi, compresie LZ...

fisiere

Masini utilaje

Dispunem de o tehnologie avansata care ne permite sa executam orice tip de lucrare.

Masina de tipar Heidelberg

oferta pret

ANUNTURI LICITATIE PUBLICA

ANUNT LICITATIE PUBLICA CU STRIGARE PENTRU VANZAREA ACTIVELOR C.N.I. CORESI S.A.

I.

Victrix Capital SPRL, administrator judiciar al debitoarei C.N.I. Coresi SA, organizeazaincepand cu data de 25.01.2018 de la ora 10:00 pana la data de 29.03.2018 inclusiv, la sediuldin Bucuresti, bd. Ion Mihalache nr. 65, bl. Corp A, et. 2, apart. 5, sector 1, licitatie publica custrigare pentru vanzarea in bloc a urmatoarelor active imobiliare aflate in patrimoniul debitoarei
Compania Nationala a Imprimeriilor Coresi SA:


  1. Activul situat in Mun. Bacau, jud. Bacau, in locatia din str. Vasile Alecsandri nr. 63 compusa din teren in suprafata de 1.279,8 mp intabulat in CF 83567 a OCPI Bacau alaturi de 2 constructii: (1) cladirea intabulata sub nr. 83567-C1, hala de productie (P+2E) si (2) cladirea intabulata sub nr. 83567-C2, hala de productie (P+1E), impreuna cu teren de 243 mp aflat in indiviziune din calea de acces in suprafata totala de 779 mp inscrisa in CF 65546.

            Pretul de pornire a licitatiei este de 2.222.093,8 lei (exclusiv TVA). Licitatiile vor avea loc in fiecare joi pana in data 29.03.2018 inclusiv, la aceeasi ora, cu acelasi pret de pornire a licitatiei. Ofertantii care doresc sa articiple la licitatie trebuie sa depuna la sediul Victrix Capital SPRL, cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de organizarea licitatiei, pana la ora 16:00 inclusiv, documentele specificate in cuprinsul caietului de sarcini, ce poate fi achizitionat de la sediul administratorului judiciar pentru suma de 3.000 RON + TVA, achitata in contul deschis la Banca Transilvania nr. IBAN RO33BTRL04801202R87650XX.
1.1. Activul din Mun. Bacau 1.2. Activul din Mun. Bacau 1.3. Imobil din Mun. Bacau Restaurant Curtea Veche 1. Activul din Mun. Bacau

  2. Activul cu destinatia de baza sportiva, situat in str. Baiculesti nr. 5, sector 1, Bucuresti, format din teren in suprafata de 21.814 mp (21.800 mp din acte), inscris in CF nr. 206838 a Sectorului 1 Bucuresti, cu nr. cadastral 206838 si doua constructii edificate pe teren si neintabulate in Cartea Funciara: vestiar in suprafata construita la sol de 189.32 mp si locuinta prototip P+M (2 locuinte cuplate) in suprafata construita la sol de 124 mp.

            Pretul de pornire a licitatiei este de 11.220.985 lei (exclusiv TVA). Licitatiile vor avea loc in fiecare joi pana in data 29.03.2018 inclusiv, la aceeasi ora, cu acelasi pret de pornire a licitatiei. Ofertantii care doresc sa participe la licitatie trebuie sa depuna la sediul Victrix Capital SPRL, cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de organizarea licitatiei, pana la ora 16:00 inclusiv, documentele specificate in cuprinsul caietului de sarcini, ce poate fi achizitionat de la sediul administratorului judiciar pentru suma de 5.000 RON + TVA, achitata in contul deschis la Banca Transilvania nr. IBAN RO33BTRL04801202R87650XX.
2.1. Teren baza sportiva Bucuresti sector 1 2.2. Teren baza sportiva Bucuresti sector 1 2. Teren baza sportiva Bucuresti sector 1  

  3. Activul situat in Mun. Cluj Napoca, jud. Cluj, in locatia din str. Samuel Brassai nr. 7, apartament cu 2 incaperi aflat in Corp C, subsol, ap. 5, in supraf. de 97,94 mp utili, cu cota parte de 23.62/100 din parti indivize comune si cota parte de 31/135 din teren atribuit, nr. topo 174/1/V, nr. CF din care provine 313750, impreuna cu cota parte din teren cu destinatia de curte comuna in suprafata totala de 220 mp, cu nr. topo 174/3 si nr. CF din care provine 313750.

            Pretul de pornire a licitatiei este de 393.240 lei (exclusiv TVA). Licitatiile vor avea loc in fiecare joi pana in data 29.03.2018 inclusiv, la aceeasi ora, cu acelasi pret de pornire a licitatiei. Ofertantii care doresc sa participe la licitatie trebuie sa depuna la sediul Victrix Capital SPRL, cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de organizarea licitatiei, pana la ora 16:00 inclusiv, documentele specificate in cuprinsul caietului de sarcini, ce poate fi achizitionat de la sediul administratorului judiciar pentru suma de 1.500 RON + TVA, achitata in contul deschis la Banca Transilvania nr. IBAN RO33BTRL04801202R87650XX.

 

  3.1. Activul situat in Mun. Cluj Napoca, jud. Cluj, in locatia din str. Samuel Brassai nr. 7, apartament cu 2 incaperi aflat in Corp D, parter, ap. 1, in supraf. de 58.82 mp utili, cu cota parte de 15.97/100 din parti indivize comune si cota parte de 42/135 din teren atribuit, nr. topo 174/2/I, nr. CF din care provine 313750, impreuna cu cota parte din teren cu destinatia de curte comuna in suprafata totala de 220 mp, cu nr. topo 174/3 si nr. CF din care provine 313750.

            Pretul de pornire a licitatiei este de 266.680 lei (exclusiv TVA). Licitatiile vor avea loc in fiecare joi pana in data 29.03.2018 inclusiv, la aceeasi ora, cu acelasi pret de pornire a licitatiei. Ofertantii care doresc sa participe la licitatie trebuie sa depuna la sediul Victrix Capital SPRL, cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de organizarea licitatiei, pana la ora 16:00 inclusiv, documentele specificate in cuprinsul caietului de sarcini, ce poate fi achizitionat de la sediul administratorului judiciar pentru suma de 1.500 RON + TVA, achitata in contul deschis la Banca Transilvania nr. IBAN RO33BTRL04801202R87650XX.

 

  3.2. Activului situat in Mun. Cluj Napoca, jud. Cluj, in locatia din str. Samuel Brassai nr. 7, apartament cu 5 incaperi aflat in Corp C, et. 2, ap. 4, in supraf. de 63,33 mp utili, cu cota parte de 15.75/100 din parti indivize comune si cota parte de 21/135 din teren atribuit, nr. topo 174/1/IV, nr. CF din care provine 313750, impreuna cu cota parte din teren cu destinatia de curte comuna in suprafata totala de 220 mp, cu nr. topo 174/3 si nr. CF din care provine 313750.

            Pretul de pornire a licitatiei este de 282.500 lei (exclusiv TVA). Licitatiile vor avea loc in fiecare joi pana in data 29.03.2018 inclusiv, la aceeasi ora, cu acelasi pret de pornire a licitatiei. Ofertantii care doresc sa participe la licitatie trebuie sa depuna la sediul Victrix Capital SPRL, cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de organizarea licitatiei, pana la ora 16:00 inclusiv, documentele specificate in cuprinsul caietului de sarcini, ce poate fi achizitionat de la sediul administratorului judiciar pentru suma de 1.500 RON + TVA, achitata in contul deschis la Banca Transilvania nr. IBAN RO33BTRL04801202R87650XX.

 

  3.3. Activul situat in Mun. Cluj Napoca, jud. Cluj, in locatia din str. Tipografiei nr. 16, apartament cu 3 incaperi si coridoare aflat in Corp B, parter, ap. 2, in supraf. de 307,31 mp utili, cu cota parte de 23.84/100 din parti indivize comune si cota parte de 160/673 din teren atribuit, nr. topo 163/3/II, 174/4/II, nr. CF din care provine 324238, impreuna cu cota parte din teren cu destinatia de curte comuna in suprafata totala de 178 mp, cu nr. topo 163/2 si nr. CF din care provine 324238.

            Pretul de pornire a licitatiei este de 1.243.000 lei (exclusiv TVA). Licitatiile vor avea loc in fiecare joi pana in data 29.03.2018 inclusiv, la aceeasi ora, cu acelasi pret de pornire a licitatiei. Ofertantii care doresc sa participe la licitatie trebuie sa depuna la sediul Victrix Capital SPRL, cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de organizarea licitatiei, pana la ora 16:00 inclusiv, documentele specificate in cuprinsul caietului de sarcini, ce poate fi achizitionat de la sediul administratorului judiciar pentru suma de 2.000 RON + TVA, achitata in contul deschis la Banca Transilvania nr. IBAN RO33BTRL04801202R87650XX.

 

  3.4. Activul situat in Mun. Cluj Napoca, jud. Cluj, in locatia din str. Tipografiei nr. 16, apartament cu 11 incaperi, grup sanitar si circulatii, aflat in Corp B, etaj 2, ap. 4, in supraf. de 302,49 mp utili, cu cota parte de 23.46/100 din parti indivize comune si cota parte de 158/673 din teren atribuit, nr. topo 163/3/IV, 174/4/IV, nr. CF din care provine 324238, impreuna cu cota parte din teren cu destinatia de curte comuna in suprafata totala de 178 mp, cu nr. topo 163/2 si nr. CF din care provine 324238.

            Pretul de pornire a licitatiei este de 1.152.600 lei (exclusiv TVA). Licitatiile vor avea loc in fiecare joi pana in data 29.03.2018 inclusiv, la aceeasi ora, cu acelasi pret de pornire a licitatiei. Ofertantii care doresc sa participe la licitatie trebuie sa depuna la sediul Victrix Capital SPRL, cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de organizarea licitatiei, pana la ora 16:00 inclusiv, documentele specificate in cuprinsul caietului de sarcini, ce poate fi achizitionat de la sediul administratorului judiciar pentru suma de 2.000 RON + TVA, achitata in contul deschis la Banca Transilvania nr. IBAN RO33BTRL04801202R87650XX.

 3.1. Activul din Mun. Cluj Napoca 3.2. Activul din Mun. Cluj Napoca 3. Activul din Mun. Cluj Napoca

  4. Vanzarea lotului de teren liber de constructii, in Bucuresti, Sectorul 1, Piata Presei Libere nr 1, in suprafata de 1.905 mp, nr. cadastral 234531, nr. CF 83837/1.

            Pretul de pornire a licitatiei este de 5.262.523 lei (exclusiv TVA). Licitatiile vor avea loc in fiecare joi pana in data 29.03.2018 inclusiv, la aceeasi ora, cu acelasi pret de pornire a licitatiei. Ofertantii care doresc sa participe la licitatie trebuie sa depuna la sediul Victrix Capital SPRL, cel mai tarziu cu o zi lucratoare inainte de organizarea licitatiei, pana la ora 16:00 inclusiv, documentele specificate in cuprinsul caietului de sarcini, ce poate fi achizitionat de la sediul administratorului judiciar pentru suma de 4.000 RON + TVA, achitata in contul deschis la Banca Transilvania nr. IBAN RO33BTRL04801202R87650XX.
4.1. Lot teren liber de constructii Bucuresti sector 1 4.2. Lot teren liber de constructii Bucuresti sector 1 4. Lot teren liber de constructii Bucuresti sector 1 1
 
 

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati numarul de telefon 021 222 1016.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine si de la sediul C.N.I. „Coresi“ S.A., Bucuresti, Piaţa Presei Libere nr. 1, et. 2, sector 1, pt.:

- activele din Bucuresti si Mun. Bacau - telefon nr. 021 319 33 10, 0735880884 – Caluti Cristian,  sau 0737297090 – Vadean Elena;

 - activele din Mun. Cluj Napoca – 0745326809 – Mircia Giurgiu.


II. Publicatie de vanzare