Pregatirea fisierelor

Lucrările predate pentru tipar pe suport informatic sunt acceptate în formatele PDF sau TIF, pentru executarea montajului direct pe calculator. Fişierele (.)TIF trebuie sa aibă minimum 300dpi, compresie LZ...

fisiere

Masini utilaje

Dispunem de o tehnologie avansata care ne permite sa executam orice tip de lucrare.

Masina de tipar Heidelberg

oferta pret

Legislatie

Compania Naţională a Imprimeriilor CORESI SA s-a infiinţat, este organizată şi funcţionează în baza HG 96/1999 completată cu prevederile Legii 31/1990 privind societaţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  Forma juridică a companiei este “societate comercială pe acţiuni”, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, conform art.18 alin.1 din HG 90/2010 – pct. IV subpct. 1 din Anexa 2, cu autofinanţare integral  din surse proprii.
         
Activitatea CNI CORESI SA ca operator economic, se desfasoară exclusiv din venituri proprii, obţinute fie din activitatea de producţie, fie din inchirierea spaţiilor libere şi/sau din credite bancare, fără subvenţii ori alte fonduri bugetare.
Domeniul de activitate al  CNI CORESI SA îl constituie „activitatea de producţie”, iar obiectul de activitate: 
Activitatea principală1812 - alte activităţi de tipărire n.c.a.
Activităţi secundare: 1721 - Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton;1723 - Fabricarea articolelor de papetărie;1729 - Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.; 1811 – tipărirea ziarelor; 1813 – servicii pregătitoare pentru pretipărire; 1814 – legătorie şi servicii conexe; 4120 – lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale;  4619 -  intermedieri în comerţul cu produse diverse; 4690 – comerţ cu ridicata nespecializat; 4761 – comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate; 4762 – comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate; 4789 – comerţ cu amănuntul prin standuri, chioscuri şi pieţe al altor produse; 4791 – comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet; 4799 – comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioscurilor şi pieţelor; 5210 – depozitări; 5811 – activităţi de editare a cărţilor;  5812 – activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare; 5819 – alte activităţi de editare; 6810 – cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 – inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 6832 – administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract.

Cadrul stabilit prin HG 96/1999 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale a Imprimeriilor CORESI SA, asigură şi reglementează organizarea, funcţionarea şi desfaşurarea activităţii companiei, atât la nivelul sediului central - Bucureşti, cât şi prin cele trei sucursaleImprimeria de Vest Oradea, Imprimeria Ardealul Cluj şi Imprimeria Oltenia Craiova, cu urmatoarele coordonate principale:
CNI CORESI SA - Sediul central, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr.1, sector 1, J 40 / 2745/1999, CUI 11648971, cod înregistrare fiscala RO11648971; 
- CNI CORESI SA - Sucursala Imprimeria Ardealul Cluj, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989 nr. 146, jud.Cluj, J 12/587/1999;
- CNI CORESI SA – Sucursala Imprimeria  Oltenia Craiova, cu sediul în Mun.Craiova, str. Dr. Nicolae Ionescu Sisesti nr.21, jud.Dolj, J 16/289/1999, fara activitate de productie deoarece se afla intr-un program de relocare a sediului;

- CNI CORESI SA – Sucursala Imprimeria de Vest Oradea, cu sediul în Mun.Oradea, Calea Aradului nr. 35, jud.Bihor, J 05/324/1999.
Capitalul social al companiei este 12.221.770 lei. Acţiunile sunt deţinute în totalitate de către statul român, iar drepturile decurgând din dreptul de proprietate asupra acestora sunt exercitate de către acţionarul unic – Statul Român prin Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.
Compania Naţională a Imprimeriilor CORESI SA este societate comercială pe acţiuni administrată în sistem unitar. 

 

LEGISLAŢIE:

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 96/1999, privind infiinţarea Companiei Naţionale a Imprimeriilor CORESI SA, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 70/22.02.1999, cu modificări şi completări;

2. Legea 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată cu completări şi modificări;

3. Ordonanţa nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

4. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu completări şi modificări;